september 23

Stilte zegt meer dan woorden

Woorden vervormen & Stilte zorgt voor waarheid


"Stilte gaat aan woorden voorbij."    -   CB


Manifestatie op verschillende niveaus

Tijdens een gesprek over manifestatie en stilte was het mooi om te zien hoe manifestatie en de wet van de aantrekkingskracht werkt op verschillende niveaus. 

Er lijkt een scheiding plaats te vinden op verschillende niveaus qua manifestatie. Wat we zien is dat er een laag van manifestatie is waarbij de wet van aantrekkingskracht lijnrecht haar werk lijkt te doen. Ofwel dat wat je uitzendt, wordt gemanifesteerd. Echter lijkt er ook een laag te zijn waarbij het anders werkt dan bovenstaande laag. 

Verdieping naar andere lagen

Indien er sprake is van een aanzienlijke positieve bijdrage op meta niveau worden er nogal eens andere zaken waargenomen. Op dit niveau kan het zo zijn dat er tegenkrachten in werking treden die erop gericht kunnen zijn om de positieve bijdrage op meta niveau teniet te doen. Ofwel die gericht zijn op destructie.

De kracht van licht en zuiverheid

Vanuit mijn eigen ervaring heb ik echter mogen ondervinden dat de kracht van het licht altijd sterker is dan de kracht van zwaarte en negativiteit. Het is daarom vanuit mijn visie dan ook de bedoeling om deze tegenkrachten te doorbreken. Doorbreken zonder strijd vraagt om visie en (daad)kracht. Het enige dat gevraagd wordt om dit te realiseren is om vanuit de kracht van licht en zuiverheid te leven en te werken.

SI Simbolo bronze Beach Holland


Ego afleggen

Om tot het niveau mensen te kunnen begeleiden als wat nu de bedoeling is diende ik eerder eerst nog verder mijn ego af te leggen.


"Op het moment dat je volgt wat er is, ben je bereikbaar om uitgenodigd te worden om je stappen van verdieping te volgen."   -   CB


Verdieping van Dankbaarheid

In eerste instantie wees ik dit af. Ik dacht op dat moment nog in tekorten. Later opereerde ik vanuit dankbaarheid en nam ik dit aanbod toch aan. Ik kan je vertellen dat er van alles door mij heenging tijdens de periode dat ik aanspraak kon doen op de bijdrage van de voedselbank. De verdieping van dankbaarheid en het geschenk om te kunnen eten met je kinderen, dat is met geen pen te beschrijven.

SI Simbolo Chain Pendant Bronze

Proces toeëigenen

In mijn groeiproces heb ik het meegemaakt dat ik een keer een aantal dagen achter elkaar met iemand een diepgaande sessie onderging om dingen te doorbreken. Wat interessant was voorafgaand bij de eerste sessie van dit proces ik het gevoel had datgene die de sessies met mij zou doen een te lage trilling voor mij had. Zijn energie was eigenlijk te zwaar voor mij voor dat moment. 

Wat interessant was dat na 4 sessies die vrij snel binnen een week achter elkaar plaatsvonden zijn trilling weer helder en licht voor mij aanvoelde. Echter dat ik daarna een week erover heb gedaan voordat ik weer volledig bij mijzelf was en in mijn eigen kracht stond. 


"Stop met vechten. Volg wat er is!"   -   CB


Proces van verdieping, kracht & dankbaarheid

Dit proces van verdieping, kracht en dankbaarheid, reikte mij aan dat ik opnieuw naar binnen zou keren om nog meer vanuit mijn eigen kracht en zelfliefde te opereren. Plus dat ik mijzelf niet meer zou laten intimideren. Het plaatste mij nog meer in mijn Godinnen kracht. Ik was dan ook dankbaar dat ik dit had mogen en kunnen ervaren.

Het is vanuit mijn visie echter NOOIT de bedoeling dat je er een week over doet om weer in je positieve flow te komen na een sessie als je gewend bent om vanuit positieve flow te leven!! Ik zou je dan ook willen aanraden dat als je merkt dat iemand niet de juiste trilling voor jou heeft om jou te begeleiden, kies dan alsjeblieft iemand anders die je begeleid in je groeiproces!

Ga alsjeblieft na wat de grootste bijdrage is aan jouw systeem is. Alleen als je jezelf serieus neemt, nemen anderen je serieus.

SI SImbolo 18 Carat Yellow Gold 352 Diamonds red:pink

Godinnen kracht

  • Eenvoud
  • Zuiverheid
  • Bestendigen met stilte
  • Je voelt het
  • Je bent het
  • Golf van energie
  • Bewustwording

De meerwaarde van Stilte

Tijdens dit gesprek was het mooi om te spreken over Stilte. Plus hoe stilte niet hoefde te worden opgevuld met woorden.

Een mooie beeldspraak over Stilte en Marketing:
Doe de stilte een week in een kistje van stilte. Laat de stilte haar werk doen en kijk na een week wat de stilte heeft gerealiseerd zodat de marketing vloeibaar wordt. Prachtig toch?

Stilte gaat aan woorden voorbij.
Door Stilte vanuit verbinding jezelf ZIJN.
Stilte laat je energie weer stromen zodat het vloeibaar wordt.

Opvolgend niveau van Zakelijke en Persoonlijke Ontwikkeling

Stilte gaat aan woorden voorbij. Hoe zou het voor jou zijn om doormiddel van Stilte, waarbij we gebruikmaken van Dachsan - oogcontact waarbij we de stilte overbrengen, jezelf te ontwikkelen op zakelijk en persoonlijk gebied? 

Natuurlijk kan je hiernaast tijdens je periode van Business Consultancy begeleiding ook je vragen in het Nederlands of Engels aanreiken zodat Carla vanuit haar expertise heldere input kan leveren doormiddel van woorden als je dit als een bijdrage ervaart.

Ben je benieuwd of er een klik is om op dit niveau jezelf te ontwikkelen? Kijk hier voor meer informatie of neem Contact met ons op. 


Tags

You may also like

Sleep Sensation voor baby’s

Sleep Sensation voor baby’s

Mogelijkheden en oplossingen

Mogelijkheden en oplossingen

Receive the latest updates!